torsdag 3 oktober 2013

Barn + mobil = hjärntumör?

Hur reagerar föräldrar när man vidrör ämnet: mobiltelefoner och eventuella hjärnskador hos barn? Oftast så får man en huvudskakning till svar, sedan så kommer kommentaren "allt är ju farligt nu för tiden och vem orkar bry sig? Det finns ju snart ingenting som inte är farligt för hjärnan och skulle man lyssna på allt så orkar man inte leva. Mitt barn skall i varje fall inte bli mobbat och sedan så vill jag veta var mitt barn befinner sig så att jag kan beskydda det.

Ja, vi har ju alla rätt att göra våra egna val men vad är fel med att känna lite kärlek och medkänsla. Det kanske skulle leda till lite samarbete mellan morsorna så att den stora massan kunde sätta lite press på tillverkarna. Om inte effektiva strålskydd är uppfunna ännu så är det väl hög tid att börja att forska ordentligt på det området..........

Jag fann nedanstånde artikel ikväll och under länken tar jag med de allra viktigaste raderna men läs gärna hela artikeln.

 

 
http://www.epochtimes.se/articles/2013/10/02/25894.html 

Utdrag ur:

Mobilen ökar risken för hjärntumör
Nya rön bekräftar ökad cancerrisk vid användning av mobiltelefoner
 
Örebroforskarnas nya studie visar att användningen av mobiltelefon eller trådlös telefon under mer än 25 år, trefaldigar risken för att utveckla malign hjärntumör.

Risken ökar med antalet timmar som man talar i mobiltelefon eller trådlös telefon. Efter 2 376 timmar ökar risken så mycket som 2,5 till 7,7 gånger.

Vid Strålskyddsstiftelsen är man inte överraskad av resultaten utan anser att den bekräftar vad tidigare forskning visat, att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör.

- Det är mycket bråttom att informera allmänheten om riskerna och särskilt föräldrar och barn eftersom barn är mycket känsligare än vuxna och löper betydligt högre risker. Det är dessutom viktigt att alla som redan fhar ått hjärntumör eller cancer får information om att fortsatt användning av trådlös teknik och mobiltelefoner försämrar överlevnaden, säger Mona Nilsson till Epoch Times.
 
"I barnens fall har vi orsak att vara särskilt försiktiga, eftersom det inte ännu finns tillräckligt med forskningskunskap om barns mobiltelefonbruk. Tyvärr är det inte heller lätt att få den kunskapen i framtiden, eftersom det av etiska skäl alltid krävs vägande motiv för att använda barn som forskningsobjekt", säger STUK:s forskningschef Sisko Salomaa på myndighetens hemsida.
 
 
  
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar