måndag 7 oktober 2013

Vaccin skadligt för barn och gravida?

Småbarnsförälder eller gravid?

Stor oenighet råder mellan världens expertis när det gäller vaccination av barn och gravida kvinnor.

CDC Center of Disease Control säger att vaccin är säkra och effektiva. Ett påstående som många idag starkt tvivlar på. Att nämna svininfluensavaccinet Pandemrix och de som insjuknat i Narkolepsi. Många föräldrar och läkare påstår att vissa andra vaccin orsakar autism utan att bli hörda. Överallt möts vi av beskedet "det går inte att bevisa att skadan orsakats av ett vaccin". Går det inte att bevisa eller vill man inte bevisa det?

Hur påverkas ett litets barns outvecklade och växande hjärna vid 1 vaccination?, vid 8 vaccinationer eller vid 30?

Hur påverkas ett fosters hjärna?

Autism bland barn ökar - ifrån 1 av 10.000 till 1 av 50. Kan detta kopplas till utökade vaccinationsprogram?

Lyssna på argumentationen och avgör sedan själva. Pest eller kolera?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar