fredag 28 februari 2014

Gardasil, fördelar/nackdelar?

http://videnskab.dk/krop-sundhed/hpv-vaccinen-virker-effektivt-pa-danske-kvinder 


HPV vaccin är effektiva i Danmark konstaterar en grupp forskare tillhörande den Danska cancerfonden och National Hospital.
Självklart så fungerar vaccinet säger de och man kan ju fundera över PR-syftet med detta uttalande.

Emellertid så lämnades några gyllene kommentarer som visar på lite annat
att nämna bl.a.

De människor som kallas för konspiratörer är oftast de som har erfarenhet av vaccinskador antingen via sig själva eller från sina barn. Egen erfarenhet kan tydligen aldrig ställas emot forskningsresultat.

Annat viktigt att notera är att nu 8 år efter HPV-vaccinets införande så har antalet dödsfall i livmoderhalscancer för första gången på decennier börjat stiga.

2011 - 75 dödsfall
2012 - 98 dödsfall

Det skall tydligen finnas ett antal intressanta rekommendationer och slutsatser från den nya studien gällande HPV och autoimmuna sjukdomar. För den som är intresserad så är det bara att betala US dolares 31:50 - denna information kan endast betalande få.

Det viktigaste är att det ännu är för tidigt att säga om fördelarna överväger riskerna med vaccinet.citerar:
I artikeln underströk att det är viktigt att grupperna fortsätter att trycka på, för att lära sig mer om förekomsten av autoimmuna sjukdomar som orsakas av HPV-vaccination, när en försummelse av dessa kan innebära att det kommer att informeras ordentligt om riskerna av HPV-vacciner.
Det betonas att de inledande kliniska studierna inte visar en fullständig bild av riskprofilen för HPV-vaccinet Gardasil. Det är bara under det senaste året, en korrekt bild börjar växa fram, och det är ännu för tidigt att säga om de fördelar på något sätt uppväger riskerna av vaccinet (i motsats till vad den käre januari Pravsgaard Christensen antyder något annat).
Det bör också betonas att beslutet att vara HPV-vaccination bör vara en 100% personligt val - ingen som behöver göras för folkhälsan - som 95% av HPV-infektioner inte utvecklas till precancerösa lesioner och resterande 5% kan upptäckas i normal screening och behandlingsbara.
Allmänna sätter denna studie underströk den tvivelaktiga HPV-vaccinet Gardasil är och att de kommande åren kommer att bli ett starkt fokus på säkerhet och effekt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar