tisdag 11 februari 2014

Henoch Schönleins Purpura (HSP) och husmögel

Läs hela Jerkers berättelse, ifrån början till slut här:

http://www.lfs-web.se/mogel-jerker.htm


Han skriver bl a om:
Tidigare har jag skämts för min sjukdom Henoch Schönleins Purpura (HSP) som är en icke smittsam vaskulit sjukdom av autoimmun karaktär där inflammation i njurarna, knäna och fotlederna samt i de yttre blodkärlen är vanligt, jämte en massa andra varierande symtom. Hos de flesta barn och vuxna som drabbas läker sjukdomen ut ganska snabbt, men hos några blir den kronisk, som hos mig. Det leder ofta till periodvis svårare problem med hälsan.

Heltidsarbetet med fuktskador, avfuktare och sanering medförde ökad koncentration även på min egen forskning kring hur hälsan påverkas av vistelse i hus med mögel och fuktskador. Då jag blev allmänt sämre i HSP, kanske kopplat till kontakt med mögel vid inspektioner och saneringar, och utvecklade följder med gluten och laktosintollerans, yrsel och ljuskänslighet m.m. fann jag ingen annan utväg än att forska än mer och djupare för att om möjligt kunna hitta förklaring och något sätt att bli bättre.

Även om det idag inte finns någon läkare etc. som exakt vet vad HSP beror på säger man att trolig orsak är exponering för biotoxisk agens eller att det är bakterieutlöst som av streptokocker. Inom begreppet biotoxisk agens finns olika kemikalier, som miljögifter, och faktisk också mögel samt mögelgifter, även om svenska läkare inte så ofta talar om det eller beaktar det. Utifrån kunskap, inte bara egen, kan jag nu säga att mögel har förmåga att nedsätta immunförsvaret varierande kraftigt hos oss männskor. Det kan leda till allergi, sjukdomar och också se till att andra sjukdomsalstrare som virus, bakterier och svamp får lättare att invadera kroppen på ett sätt som inte skulle kunna vara så möjligt om immunförsvaret var intakt. Situationen kan också vara den att möglet kan invandera våra kroppar lättare om andra sjukdomsalstrare gjort immunförsvaret svagare först.

Citerar önskemål:

Vi söker samarbete med ärliga läkare som är insatta i ämnet som behandlas här, d.v.s. sjukdomar som kan uppkomma då man vistas i hus med fukt, mögel och kemikalier.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar