måndag 3 februari 2014

Reproduktionsstörande bekämpningsmedel i vanliga dagligvaror.

Jag tackar för informationen professorn och sparkar

Livsmedelsverket och alla våra svenska politiker där bak för att de ser till de kommersiella intressena före svenska folkets bästa.
Lögnen att vi svenskar bara lever längre och längre kommer kanske vara användbar i några år till för gifterna tar långsamt överhanden.Läs hela artikeln och bojkotta produkterna som är nämnda i faktarutan.... då kanske vi kan få någon som lyssnar, eller?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17884767.ab


Professor: ”Kemilobbyn stoppar förbud mot gift i mat”

Sämre spermier, missbildade foster och levertumörer är resultat av hormonstörande ämnen.
EU-kommissionen ville förbjuda dem i bekämpningsmedel för mat.
Nej, säger kemiindustrin – så nu skjuts förslaget upp.
– Det är tydligt att kemikalieindustrin kraftsamlat. Industrin har mycket större resurser än vad akademin har, och kommersiella intressen får då gå före konsekvenser för människors hälsa och miljö, säger professor Christina Rudén.

Ett förslag har funnits i EU-kommissionen om att förbjuda alla bekämpningsmedel som är hormonstörande, skriver Svenska Dagbladet.
Men det förslaget har nu skjutits upp efter att livsmedelsindustrin lämnat in ett yttrande, där de skriver att ett sådant förslag skulle hindra frihandel.
Sådana regler skulle nämligen slå ut 45 procent av den europeiska växtskyddsmarknaden – värt 36 miljarder kronor.
Hormonstörande ämnen har i många studier på försöksdjur konstaterats ge cancer, reproduktionssvårigheter och missbildningar på foster.FAKTA:

Hittades i 80 procent av svenskt råg

 

Karbendazim

Svampmedel som ger försämrad spermiekvalitet och levertumörer hos råttor, och fosterskador hos laboratoriedjur.
 
Hittas i (i EU):
3 procent av all mat
10 procent av äpplen
7 procent av persika
2 procent av tomater
0,5 procent sallad
i Sverige*:
14 procent av päron
40 procent av konventionellt odlade äpplen
2 procent tomater
80 procent gojibär
Enskilda svenska partier över gränsvärdet:
Ris 0,02 mg/kilo (dubbelt så mycket som gränsvärdet)
Thailändsk kål. Den högst funna dosen var knapp dubbel så hög som den akut förgiftande dosen för både barn och vuxna.
Thailändsk basilika

Klormekvat

Tillväxtreglerande medel som är reproduktionsstörande hos grisar, och ger möss försämrad spermiekvalitet.
Hittas i (livsmedelsstickprov i EU):
36 procent av råg
8 procent av havre
Vindruvor
Päron
i Sverige*:
80 procent av svenskodlat råg
Bordsdruvor
Två partier från Indien har i Livsmedelsverkets analyser visat halter på 12 gånger gränsvärdet på 0,05 mg/kilo

Ditiokarbamater

Kemisk grupp som används mot svampangrepp. Omfattar bland annat mankozeb.
Klassas av Kemikalieinspektionen som cancerframkallande och reproduktionsstörande.
Hittas i (livsmedelsstickprov i EU):
21 procent av alla äpplen
21 procent av all sallad
19 procent av persikorna
16 procent av tomaterna
5 procent av jordgubbarna
I en forskningsrapport där svenskars exponering av kemiska bekämpningsmedel undersöktes, hittades rester hos mellan 90-100 procent av testgrupperna.
 
* Fynd av hormonstörande medel i svenska livsmedel, från Livsmedelsverkets analyser 2010.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar