torsdag 27 februari 2014

Titandixode, silver i nanoform - hälsofara?

– Det här med silver i kläder är en ny teknik, och det är fortfarande svårt att se mönster i hur höga halter som används. Men om de negativa miljöeffekterna ska undvikas så måste antingen silverhalten i kläderna eller konsumtionen av silverbehandlade kläder begränsas.
De övriga materialstudierna i Rickard Arvidssons avhandling gäller alltså nanopartiklar av titandioxid och grafen. Titandioxid finns förutom i solskyddskräm bland annat i väggfärg och i självrengörande cement. Resultaten visar att det är användningen av solskyddskräm som orsakar de största utsläppen av nanopartiklar av titandioxid, mätt i partikelantal. Så kan man förvänta sig att det blir i fortsättningen också.
När det gäller grafen visar avhandlingen att riskerna med materialet har studerats väldigt lite. Men den information som finns i dag ger anledning till att iaktta försiktighet, eftersom vissa former av grafen kan vara svårnedbrytbara, fettlösliga och giftiga. Utsläppen av grafen kan också bli höga om materialet blir så användbart i framtiden som man tror idag. Chalmers leder en stor grupp av grafenforskare inom EU som nu ansöker om anslag på 4,2 miljoner euro för att studera hälso- och miljöeffekter av grafen, som en del i ett större forskningsprojekt.Chalmers forskning påvisar att det fortfarande finns stora kunskapsluckor när det gäller riskerna med nanomaterial så som silver, titandioxide samt grafen.

Läkemedelsverket verkar vara av en annan åsikt. De använder inte samma källor.....

Det vi spolar ut till reningsverket försvinner inte det sprids vidare, fördärvar odlingsmarken och kommer tillbaka till oss igen... likt ett brev på posten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar