söndag 19 juni 2011

Excitotoxicitet... se upp med E407 i vissa mjölkprodukter

Excitotoxicitet är en process i centrala nervsystemet som leder till död av nervceller och anses ibland utgöra förklaringen till vissa nervsjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Vissa forskarrapporter visar även på att sötningsmedlet aspartam är neurotoxiskt genom en excitotoxisk mekanism [1], men frågan är kontroversiell.
Excitotoxicitet uppstår när stora mängder av signalsubstanser orsakar alltför höga intracellulära koncentrationer av kalciumjoner. Mest studerat är glutamat vars bindning till NMDA-receptorer orsakar stort inföde av kalcium i cytoplasman vilket i sin tur är direkt skadligt för nervcellen. Kalciumjonerna buffras i det endoplasmatiska retiklet och även i mitokondrier vilket påverkar cellandningen. När cellandningen inte längre kan producera ATP kan inte transmembrana jonpumpar upprätthålla jongradienter längre, vilket leder till nekros och alternativt apoptos...

Frågan är enligt uppgift i Wikipedia.. kontroversiell och så länge som den inte är utredd till fullo så kvarstår ansvaret hos oss konsumenter huruvida vi vill intaga ämnet eller ej!

Ovan nämnda nervsjukdomar är inte ens något som man önskar sin värsta fiende....... så man kan ju undra vad E 407 gör i vispgrädden i mjölkhyllan på te.x. Willys... i det egna G märket eller i Åse glass.

Att margarinprodukter innehåller aceton och annat som inte finns med på innehållsförteckningen är känt sedan många år tillbaka men vad innehåller egentligen vårt riktiga s.k. smör? Någon som vet?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar