fredag 3 juni 2011

Hälsorisker med GMO-föda / genmodifierad mat???


GMOs Linked to Organ Disruption in 19 Studies

A new paper shows that consuming genetically modified (GM) corn or soybeans leads to significant organ disruptions in rats and mice, particularly in livers and kidneys. By reviewing data from 19 animal studies, Professor Gilles-Eric Séralini and others reveal that 9% of the measured parameters, including blood and urine biochemistry, organ weights, and microscopic analyses (histopathology), were significantly disrupted in the GM-fed animals. The kidneys of males fared the worst, with 43.5% of all the changes. The liver of females followed, with 30.8%. The report, published in Environmental Sciences Europe on March 1, 2011, confirms that “several convergent data appear to indicate liver and kidney problems as end points of GMO diet effects.” The authors point out that livers and kidneys “are the major reactive organs” in cases of chronic food toxicity.
“Other organs may be affected too, such as the heart and spleen, or blood cells,” stated the paper. In fact some of the animals fed genetically modified organisms had altered body weights in at least one gender, which is “a very good predictor of side effects in various organs.”


Kanske är det så att vi inte blint skall tro på våra vad jag kallar för köpta specialister utan istället själva söka sanningen för att kunna bilda oss en riktig uppfattning om vad som är bäst för oss.
Professor hit eller professor dit, visst skall man respektera dem som individer men vi skall inte glömma att vetenskap är lika med teori. Och vi har valet att tro eller lita på vilken teori vi vill.

Det är sorgligt att se vad som hänt inom livsmedelsindustrin för det finns snart ingenting i affärernas hyllor som inte innehåller genmodifierade produkter. Denna vetenskap togs fram för att lösa problemet med världssvälten och den vet vi väl alla att den är löst, eller?

Intresserad så fortsätt läs:  http://www.responsibletechnology.org/blog/1340

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar