söndag 26 juni 2011

Psoriasisartrit

Började gräva lite idag eftersom jag läste en artikel om en mycket framstående forskare inom området. Gissa vad jag fann.....?.... voyne voyne

Inflammationen som orsakar psoriasisartrit startar i anslutning till en led, i muskel- eller senans fäste mot benet. Om inflammationen stannar lokalt kallas det för en senfästesinflammation. Om sjukdomen får fortsätta kan den vandra in i leder och bli en artrit, en ledinflammation. Senfästesinflammationerna startar oftast i de stora muskelfästena så som armbågsleder, över höftkammarna och vid knäna. När sjukdomen sitter i ryggen startar inflammationen där bindväven fäster mot benet i kotorna.

Medicinsk forskning eroderas av ekonomiska intressekonflikter http://www.newsmill.se/print/5137    Mona Ståhle fanns med där [-( not talking....


Svensk professor vinner miljon till forskning


Och så går vi till det revolutionerade läkemedlet Enbrel och alla dess små obetydliga biverkningar.....:(( crying...... 


  • Mycket vanliga: Infektioner, inklusive övre luftvägsinfektioner, bronkit, urinvägsinfektion, hudinfektioner, reaktioner på injektionsstället omfattande blödning, blåmärken, rodnad, klåda, smärta, svullnad. Reaktioner vid injektionsstället är mycket vanligt men avtar ofta efter den första behandlingsmånaden. Vissa patienter utvecklar en reaktion vid ett injektionsställe som har används tidigare.
  • Vanliga: Allergiska reaktioner, feber, klåda, antikroppar riktade mot normal vävnad (autoantikroppsbildning).
  • Mindre vanliga: Allvarliga infektioner, (inklusive lunginflammation, djupa hudinfektioner, ledinfektioner, blodförgiftning och infektioner på olika ställen), lågt antal blodplättar, hudcancer (exklusive melanom), lokal svullnad av huden (angioödem), nässelfeber (röda fläckar eller blek hud som ofta kliar), ögoninflammation, psoriasis (nydebuterad eller försämrad), utslag och inflammation eller fibros i lungorna.
  • Sällsynta: Allvarliga allergiska reaktioner omfattande svår lokal svullnad av huden (angioödem), andfåddhet, lymfom (en typ av blodcancer), melanom (en typ av hudcancer), en kombination av lågt antal blodplättar, röda och vita blodkroppar (pancytopeni), påverkan på nervsystemet (demyeliniserande effekter) [med svår muskelsvaghet samt tecken på och symtom liknande multipel skleros eller inflammation i ögats nerver (optikusneurit) eller transversell myelit (en sorts inflammation i ryggmärgen)], tuberkulos, försämring av hjärtsvikt, krampanfall, lupus eller lupusliknande symptom (symptomen inkluderar ihållande hudutslag, feber, ledvärk och trötthet), inflammation i blodkärlen, lågt antal röda blodkroppar, lågt antal vita blodkroppar, låga halter neutrofiler (en typ av vita blodkroppar), förhöjda leverenzymvärden, hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och flagning av huden, inflammation i levern orsakad av kroppens eget immunförsvar (autoimmun hepatit), immunsjukdom som kan påverka lungorna, huden och lymfkörtlarna (sarkoidos), inflammation i levern orsakad av kroppens eget immunförsvar (autoimmun hepatit).
  • Mycket sällsynta: Oförmåga hos benmärgen att producera blodkroppar (aplastisk anemi).
  • Ingen känd frekvens: Leukemi (cancer som påverkar blodet och benmärgen), Merkelcellcancer (en typ av hudcancer), överaktivering av vita blodkroppar associerade med inflammation (makrofagaktiveringssyndrom).

Detta är ett solklart fall där man måste välja. Om man har pest så kan man få kolera..... vilket vill man ha?!? Ja, det gäller verkligen att ta konsekvenserna av sitt handlande för det finns ingen annan som gör det för en!!!#:-S whew!#:-S whew!#:-S whew!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar