måndag 24 oktober 2011

Patentskyddad verocellsteknik och Preflucel

Pressmeddelande den XX september 2011
Baxter Medical AB www.baxter.se Org.nr: 556171-0657
Box 63, SE-164 94 Kista / Torshamnsg. 35 order_sverige@baxter.com
T (08) 632 64 00, F (08) 752 01 12

Nytt influensavaccin utan tillsatser

Den 7 september lanserar Baxter ett nytt säsongsinfluensavaccin i Sverige.
PREFLUCEL är den nya generationen influensavaccin och det enda vaccinet mot
säsongsinfluensa utan tillsatser. PREFLUCEL är ett cellbaserat vaccin mot
säsongsinfluensa vilket ger ett vaccin fritt från äggprotein, antibiotika, adjuvans
(immunförstärkare) och konserveringsmedel. PREFLUCEL var tillgängligt i Österrike
och Tjeckien under influensasäsongen 2010/2011 och har nu också under våren
godkänts i Norden och flera andra länder i Europa.

Snart är influensasäsongen här. Influensan drabbar oss regelbundet varje år och orsakar
många sjukdomsfall som bl a resulterar i betydande frånvaro från arbetsplatser och skolor.
Framför allt äldre och personer inom olika medicinska riskgrupper, exempelvis de som har
hjärt- och lungsjukdom eller diabetes, riskerar att bli allvarligt sjuka i säsongsinfluensan.
Hos äldre kan en vaccination minska risken för allvarlig sjukdom och komplikationer.

Sedan lång tid har influensavaccin framställts av virus som odlats i hönsägg. Det nya vaccinet PREFLUCEL tillverkas istället genom Baxters patentskyddade verocellteknik, som är en innovativ metod för att producera vaccin. Metoden är välbeprövad och har tillämpats under många år, bland annat vid tillverkning av polio- och rabiesvaccin, men är helt ny i Influensasammanhang. Influensavaccin kan nu tillverkas på kortare tid och beroendet av hönsägg minskar. Vid svininfluensapandemin (H1N1) 2009/2010 hade Baxter utvecklat ett vaccin - CELVAPAN - framtaget med cellodlingsteknik. CELVAPAN var tillgängligt i en del
länder i och utanför Europa. Detta vaccin var dock inte upphandlat i Norden.

Resultatet av denna teknologi blir ett vaccin som är fritt från äggprotein, antibiotika, adjuvans
(immunförstärkare) och konserveringsmedel. Vid framställning i veroceller används dessutom det naturliga viruset istället för det anpassade virus som behövs då produktionen sker i ägg. Detta innebär att vaccinet bättre återspeglar de influensavirus som cirkulerar i samhället. Dessutom förkortas produktionstiden avsevärt med verocelltekniken. "Efter de senaste årens debatt är det välkommet med ett vaccin mot säsongsinfluensa som är så rent som någonsin möjligt", säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Influensavirus förändras ständigt, även under influensasäsongen. Därför är det viktigt att ett
vaccin ger ett bra skydd även mot de muterade virusstammarna som kan uppstå. Resultaten
av en omfattande studie på över 7 200 personer, som publicerades 15 februari 2011 i den
välrenommerade medicintidskriften THE LANCET, visade att PREFLUCEL gav en mycket
god skyddseffekt under hela influensasäsongen. Vaccinet visade 78,5 procent skyddseffekt
mot de virusstammarna som valts ut av WHO. Dessutom skyddade PREFLUCEL mot 71,5
procent av alla cirkulerande virus.

Det nya vaccinet är godkänt från 18 år och äldre. Vaccinet kan med fördel ges till personer
med äggallergi, de som tidigare fått en överkänslighetsreaktion vid influensavaccination,
samt till de som vill undvika aluminiumsalter eller andra adjuvans, tillsatser eller antibiotika.
Kliniska studier med PREFLUCEL har omfattat över 15 000 personer.
I samband med att PREFLUCEL nu blir tillgängligt lanserar Baxter sin nya kunskapsportal
för allmänheten, www.influensavaccin.nu. Där kan man bland annat lära sig mer om
influensa, hur man skyddar sig och hittar närmaste vaccinationsmottagning

För mer information kontakta:
Rolf Gustafson, medicinsk direktör på Baxter
Mobil: 070-260 28 48
Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och överläkare vid
Akademiska sjukhuset
Mobil: 070-238 49 44
Baxter
Baxter utvecklar, tillverkar och marknadsför genom sina dotterföretag produkter som räddar och förbättrar livet för människor med hemofili, immunbrist/autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar, njursjukdomar, trauma och andra kroniska och akuta medicinska tillstånd. Baxter är ett globalt och mångsidigt läkemedelsföretag som använder en unik kombination av expertis inom medicinteknik, läkemedel och bioteknik för att utveckla produkter för bättre patientbehandling världen över.
SNABBARE TILLVERKNING INNEBÄR KOSTNADSBESPARINGAR

KOSTNADSBESPARINGAR INNEBÄR ALLVARLIGARE BIVERKNINGAR, ELLER?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar