måndag 24 oktober 2011

Preflucel - pest eller kolera/ influensa eller ms???

Preflucel – Baxter
Vaccin mot influensa (spjälkat virus) inaktiverat, tillverkat i cellkultur.
Bipacksedel: fass.se  utvisar
Ett fall av multipel skleros (en neurologisk sjukdom) har rapporterats hos en man i klinisk prövning. Första symtom uppkom 6 veckor efter vaccinering.Kan inte säga annat än att om du fått ms så hjälper det föga att kontakta läkare eller apotekspersonal för skadan är skedd och framtiden innefattar bromsmediciner..


Trodde i min enfald att endast ett influensavaccin skulle användas och att detta var Vaxigrip men det är tydligen olika så ta reda på vad som erbjuds och gör ett medvetet val!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar