söndag 9 oktober 2011

VAXIGRIP årets flunsa-vaccin

Vaxigrip är till för alla.....  gamla som gravida..... here we go again!!!!
 
Det skyddar mot :-& sick säsongs och X( angrysvin     influensan .
 
Kolla in FASS och biverkningarna speciellt de som nyligen är inrapporterade.
 
Läs bipacksedeln på vårdcentralen och se till att du begriper/förstår innebörden av de medicinska termerna. Vi lever i ett informationssamhälle där alla måste vara :-B nerd:-B nerd:-B nerd för att veta
var man skall finna all information.
 
 
BIVERKNINGAR RAPPORTERADE I SAMBAND MED UPPFÖLJNING EFTER GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
Förutom de reaktioner som observerats vid kliniska prövningar har även följande biverkningar rapporterats i samband med uppföljning efter godkännande för försäljning:
Blodet och lymfsystemet
Övergående trombocytopeni, övergående lymfadenopati
Immunsystemet:
Allergiska reaktioner som i sällsynta fall leder till chock, angioödem
Centrala och perifera nervsystemet:
Neuralgi, parestesi, feberkramper, neurologiska störningar såsom encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom
Blodkärl:
Vaskulit, i mycket sällsynta fall associerad med övergående njurpåverkan
Hud och subkutan vävnad:
Generaliserade hudreaktioner inklusive pruritus, urtikaria och icke-specifika utslag

4.9 Överdosering

Överdosering har troligtvis inte några ogynsamma effekter.


InnehållsdeklarationInfluensavirus, inaktiverat, spjälkat av följande stammar*:

A/California/7/2009 (H1N1)-deriverad stam (NYMC X-179A)15 mikrogram HA**
  
A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknande stam (NYMC X-187 deriverad från A/Victoria/210/2009)15 mikrogram HA**
  
B/Brisbane/60/200815 mikrogram HA**

per 0,5 ml dos


* odlade i befruktade hönsägg från friska flockar
** hemagglutinin


Detta vaccin överensstämmer med rekommendationer från WHO (Världshälsoorganisationen, norra hemisfären) och beslut inom EU för säsongen 2010/2011.
Övriga innehållsämnen är en buffertlösning innehållande natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, kaliumklorid och vatten för injektionsvätskor.


Något som jag nu funderar över är huruvida de som tog H1N1 förra året verkligen skall ta det igen.

Återkommer i ämnet.

Vi vet alla vid det här laget hur stort ansvar staten tog för de som drabbades av narkolepsi så det är extra viktigt att vi tar de rätta besluten för oss själva och vår familj.

Givetvis går det många fler rykten när det gäller svininfluensavaccin och det senaste är att en rad av människor som fått cancer i mage och tjocktarm. Huruvida vaccinet är bidragande faktor eller ej lär vi nog inte veta förrän om många många år. Tills dess... tänk efter före...


 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar