söndag 17 juli 2011

Är ärlighet vetenskapligt testat?

Vi behöver ärlighet. Vi behöver lika mycket ärlighet som vi behöver kärlek.

Människan har lärt sig att ljuga liksom den har lärt sig att bedraga.
När människan exponeras för en falsk verklighet eller för en illusion, då grumlas hennes ögon. Hon kan då inte längre se med klara ögon, inte känna de sanna känslorna och inte tänka med ett öppet sinne.

Förnuft existerar inte och kan inte råda i ett system där människan manipuleras och där sjukdom härskar.

Om ett naturligt fungerande system förändras till att bli något onaturligt så kommer detta alltid att skapa sjukdom och stora konflikter inom den mänskliga organismen. Bakterier, mikrober, virus och parasiter är skapelser av ett sjukt sinne som fått andra att tro på att sjukdom är mer
naturligt än hälsa.

Lyssna inåt och tillåt dig att känna de inre vibrationerna, de som vägleder
dig till det som vi kallar för att lyssna till sitt hjärta. Allt liv hör ihop och allt liv har en medvetenhet.

Var medveten om det och lev i denna medvetenhet. Väljer du att inte göra det så är det bara att boka tid hos distriktsläkaren. Det finns piller som behandlar alla symptom.  Valet är ditt!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar