torsdag 14 juli 2011

Neotam / Aspartam info: 2 - Superklon???

Neotam är Aspartams är superklon eller är det tvärtom???


1.      Neotam är ett sötningsmedel som är mellan 7000 och 13000 ggr sötare än sackaros (socker).
2.      Sötningsmedel är attraktiva för livsmedelsindustrin eftersom det kraftigt sänker tillverkningskostnaden jämfört med om de använder socker eller te.x. majssirap då det krävs mindre kvantiteter för att nå samma sötningsgrad.
3.      Neotam är en s.k. dold fara eftersom den inte anges i innehållsdeklarationen så att konsumenterna gör ovetande intag. Neotam tillsätts även djurfoder som ges till djur som föds upp för mänsklig konsumtion.
4.      År 1998 begärde Monsanto FDA:s godkännande för sin nya monster molekyl vilken var baserad på Aspartamformeln med ett farligt tillägg : 3-dimethylbutyl (vilket finns med på EPA:s lista över de mest farliga kemikalierna.
5.      När det talas om Monsantos Neotam molekyl och att den är tippad till runt 13 tusen gånger sötare än socker borde man nog även tänka nano.
6.      Monsantos molekyl Neotam godkändes av FDA den 5 juli 2002 utan formellt registrerade invändningar eftersom långsiktiga effekter på människan är okända vilket talar om att tillförlitliga vetenskapliga studier ej gjorts.
7.      Vetenskapliga studier gjorda av sponsrade företag visar att Aspartam är helt säkert.
8.      Vetenskapliga studier gjorda av oberoende s.k. självständiga studier visade raka motsatsen. Vetenskapen i dessa lab har visat att Aspartam kan orsaka vissa former av cancer, tumörer i hjärnan, bukspottkörteln, bröst eller livmoder. I senare tester har även upptäckts leukemi, lymfoma samt njurcancer.
9.      Fem dödsfall är registrerade hos FDA.
10.  Sötningsmedel i djurfoder används för att öka vikten hos djuren. Eftersom Neotam ökar sötsuget och hungern så göds djuren till max.
Det som göder djuren – göder också oss.

Bojkotta alla produkter som innehåller farliga sötningsmedel och rädda ditt liv eller proppa i dig sötsakerna och odla dina tumörer. Valet är ditt!!!


Läs vidare:  http://www.sott.net/articles/show/220524-Monsanto-s-Neotame-molecule-allowed-in-USDA-certified-organic-foods

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar