fredag 22 juli 2011

Pest eller kolera, du väljer...

Sveriges narkolepsi-mamma är redan korad men vem skall bli vår autism-mamma?

Vad vet jag? Jag kanske är en av de få som överlevde den stora mässlings-epidemin som härjade i stadsdelen Majorna i Göteborg 1962…  När de första utbrotten kom så slog våra mammor på tamtam-trummorna och sedan arrangerades små partyn eller kompisträffar för att alla skulle bli smittade. Min mor som på den tiden var barnsjuksköterska var mycket noggrann med att alla vi barn skulle bygga upp vårt immunförsvar på rätt sätt. På den tiden var det nämligen bra om man hade haft så många barnsjukdomar som möjligt innan man anlände till vuxenlivet.

Annat är det idag. Mässlingen är nu en mycket allvarlig sjukdom, där den som insjuknat måste stanna i säng minst 6 dagar efter det att febern gått ner. Då jag samt alla mina kamrater och skolkamrater överlevde, så förmodar jag att dagens uppmaning gällande vaccinering gäller allvaret som drabbar den förälder som måste vara hemma och ta hand om sitt barn i veckorna tre. Långvarig frånvaro för VAB kan vara allvarlig för vissa oumbärliga arbetare.

Om det nu skulle vara så att mässlingen är så farlig och hotande för vårt allmäntillstånd att vi måste ge detta vaccin till nio månader gamla bebisar utan hundraprocentiga garantier för att vaccinet fungerar så kan man ju fundera över varför det finns fler än jag själv som överlevt och det utan biverkningar. Påståendet att det inte händer något om man vaccinerar sig trots att man haft mässlingen hittar jag inga vetenskapliga studier på.
Enligt gårdagens artikel så rekommenderar Smittskyddsinstitutet vaccination från nio månaders ålder om man skall resa utomlands med ett yngre barn. Samtidigt som Olle Wik poängterar att det inte är helt säkert att vaccination i denna ålder ger ett fullt skydd. Detta talar om för mig att vetenskapliga studier för denna åldersgrupp saknas och att man varken vet fördelar eller nackdelar. Men helt klart rekommenderas att man skall ta en andra dos om man nu tagit den första. Vaddå första? Hur många har fått boosterdoser?


Vad vi däremot vet är att det finns läkare/forskare som påstår att kopplingen autism och MMR-vaccinet  (measles, mumps, rubella- mässling, påssjuka, röda hund) kan vara spår av mänskliga DNA i vaccinen. Och om ett mänskligt DNA från en annan människa sprutas in så kanske det sker en helt naturlig reaktion och det är kanske den reaktionen som vi idag benämner som autism. För vem vet egentligen vad ett främmande mänskligt DNA för med sig och var finns studierna som visar att mänskligt DNA är att föredra i vaccinproduktionen?


“””Former drug company scientist Helen Ratajczak recently created a firestorm of debate from all sides of the vaccine-autism issue when she published her comprehensive review of autism research. This is a massively important study, for more than one reason. One element brought to light that has managed to stay well below the radar is the use of aborted embryonic cells in vaccine production.
CBS News recently reported:
“Ratajczak reports that about the same time vaccine makers took most thimerosal out of most vaccines (with the exception of flu shots which still widely contain thimerosal), they began making some vaccines using human tissue.
Ratajczak says human tissue is currently used in 23 vaccines. She discusses the increase in autism incidences corresponding with the introduction of human DNA to MMR vaccine, and suggests the two could be linked.”  “””

Inte undra på att handel med organ och aborterade foster ökar!

Om man läser under kommentarer på: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/massling/  så har förvisso mässlingen varit sällsynt sedan 1982 och de människor som insjuknat på 2000-talet och framåt står inte noterade som avlidna.

I statistiken så talar man ofta om antal dödsfall relaterade till mässlingen. Med tanke på att mässlingen kan vara svår att diagnostisera så förmodar jag att siffrorna inte är helt tillförlitliga. Eftersom vi även vid det här laget har sett att statistik varierar beroende på vem som utför studien och vem som finansierar den så måste vi själva inhämta den information vi behöver för att ta ett korrekt beslut för oss själva eller för någon familjemedlem.

Informationsåldern innebär att det är vi själva som måste inhämta information den kommer inte längre flygande…….vi har lämnat sparvåldern bakom oss.

Vi skall heller inte förglömma att de som kommer med riktlinjer och uppmaningar gör detta utifrån ett ekonomiskt perspektiv som kanske inte alltid går stick i stäv med vår egen familjeideologi.


Skall du eller Annika Linde vara mamma till ditt barn i framtiden?


Pest eller kolera???  Du väljer!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar