lördag 30 juli 2011

Info till TREO-comp-lovers...

Beroende:

Kodein är beroendeframkallande. Hur lång tid beroendeutvecklingen tar varierar, stora doser kodein framkallar mycket snabbare ett begär än kodein för medicinskt bruk i terapeutiska doser. Abstinensbesvären kan vara både fysiska och psykiska, men är sällan lika kraftiga som vid rent morfinmissbruk. Vid missbruk av kodeintabletter som också innehåller paracetamol (till exempel Citodon, Panocod) riskerar missbrukaren leverskador på grund av paracetamolet. Risken för beroende av kodein är mycket liten jämfört med tex. heroin eller morfin, men risken är ändå påtaglig, särskilt vid långtidsanvändning.

Narkotikaklassificering:

Alla preparat innehållande kodein är narkotikaklassade, enligt förteckning III förutsatt att varje tablett innehåller mer än 100mg kodein, därför tillverkas de vanligaste kombinationstabletterna i styrkor mellan 10-50mg. Alla läkemedel innehållande kodein receptbelagda och särskild receptblankett rekommenderas. Exempel på sådana läkemedel är Treo Comp och Citodon som vardera innehåller 30mg kodein.

I en ekvipotenstabell motsvarar 30mg kodein 3-4,5mg Morfin resten bryts ned till det overksamma ämnet norkodein och passerar via njurarna ut ur kroppen.


Så ta det lilla lugna och sök vad som är minst farligt för dig...

Värktablettsmissbruk nämns inte så ofta och den som ramlar i den fällan kan se fram emot en lång och tuff avgiftningstid......  

Välj före...    efter är oftast för sent.....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar