lördag 9 juli 2011

Det finns någonting i vattnet.........
 
Den tvångsmedicinering av befolkningen genom vattenfluoridering är en livlig debatt som växer allteftersom fler och fler människor lär sig om riskerna med natriumfluorid.
Vad innehåller egentligen det flaskvatten som vi köper?

Vad kan man inte finna att läsa om i innehållsförteckningen………

Lär dig mer:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar