fredag 29 juli 2011

Bojkotta gm-majs och alla produkter därav!!


På bioteknikföretaget Monsanto ses importgodkännandet av de tre genmodifierade majssorterna som ett steg mot att även kunna odla dem i Europa.
- Odlingsansökningarna har bara inte kommit lika långt, säger Mattias Zetterstrand på Monsanto.

Den omdiskuterade sorten Mon863 har tidigare fått tillstånd för import och för användning i foder. Nu tillåts den även för användning i livsmedel. Mon863 odlas i USA och den är resistent mot en skalbaggelarv som angriper majsens rötter. Hittills har den aktuella larven inte vållat några stora problem i Europa, men den börjar synas i länderna runt Medelhavet.
- Nu kan Mon863 importeras i och med att den har ett fullständigt tillstånd, säger Mattias Zetterstrand.

Att just den sorten skulle odlas i Sverige tror han inte kommer att inträffa de närmaste åren. Skalbaggelarven är helt enkelt inget problem här.

Däremot är den andra gmo-majsen som nu fått livsmedelsgodkännande, GA21, aktuell för odling. Redan nu finns en odlingsansökan inne hos EU:s livsmedelsmyndighet EFSA. Där är beteckningen NK603, men egenskapen att majsen är resistent mot Roundup Ready är densamma som för GA21.
Den tredje och sista genmodifierade majssorten som EU gett tillstånd för som ingrediens i djurfoder benämns Mon863x810. Den är en hybrid på 863 och 810, den sistnämnda en majssort som odlats i Europa sedan 1998 och som är resistent mot fjärilslarven majsmott.

EU-kommissionens godkännande av de tre sorterna är ett bakslag för organisationer och medlemsländer som krävt ett nej. Motståndarna, däribland Greenpeace, har hänvisat till forskning som visat på bland annat leverförändringar vid försök på möss.

Över 1 miljon människor har sagt nej till genmanipulerade grödor i Europa men det är ingen som lyssnar.

I detta öppna demokratiska land finns inget annat att göra än att äta skräpet och gynna Monsantos plånbok alternativt bojkottar man skiten!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar