torsdag 14 juni 2012

ACTOS

När jag läser på Läkemedelsverket gällande ”Actos” så förstår jag att det varit lite diskussioner gällande detta läkemedel men att man anser att nytta överväger riskerna. Vi kan gå c:a 5-6 år tillbaka i tiden och läsa om frakturer och lite annat smått och gott.
Nu har det kommit ytterligare en studie att lägga till de andra redan utförda och jag förmodar att medlet kommer att säljas som tidigare. Här ser vi ytterligare en pest och kolera situation. Välj mellan diabetes eller cancer i urinblåsan….

Här har vi en kanadensisk studie som ger ytterligare tyngd till argumentet att människor som använder ACTOS löper större risk att utveckla cancer i urinblåsan än människor som inte tar medicinen. Och för dem som tar läkemedlet över en längre period, så är självklart risken högre. Människor som använder läkemedlet i mer än 2 år löper dubbelt så stor risk och detta trots att läkemedlet är tänkt att användas på lång sikt.
Tidigare i år har Health Canada givits varningssignaler och fler kommer förmodligen att komma.

Trots detta så anser man att fördelarna överväger riskerna.

Sök information om vad som är bäst och rätt för dig.

http://www.globalnews.ca/health/diabetes+drug+increases+risk+of+bladder+cancer+canadian+study+suggests/6442652143/story.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar