måndag 25 juni 2012

Cancer i världen ökar med 75 procent


Förekomsten av cancer kommer att öka med 75 procent fram till 2030. Den största ökningen kommer att ske i utvecklingsländer, där cancern i vissa länder nästan kan komma att fördubblas.
Det visar beräkningar av International agency for research on cancer i Lyon i Frankrike. De publiceras i Lancet Oncology.
Vissa cancerformer, som livmoderhals- och magcancer, minskar i länder i takt med att de blir mer utvecklade. Andra beräknas öka när dessa länder antar en livsstil som mer påminner om västvärldens. Till dessa former räknas bröst-, prostata- och tjocktarmscancer.När jag läser artiklar som denna får jag nästan ståpäls. Om man har vetskap om att en sjukdom kommer att öka samt att man med säkerhet vågar nämna en siffra talar om för mig att man även vet vad som orsakar cancerfallen och ökningen. När man inte vet så använder forskningen helt andra ord som friskriver dem från allt ansvar.

Själv tror jag nog att siffran kommer att bli ännu högre och anledningarna till denna känsla är flera.

Att nämna:
de genmodifierade grödornas intåg i Sverige som saknar den näring och mineraler som vi behöver
föroreningar av vårt grundvatten och våra vattendrag (bekämpningsmedel, gödningsmedel etc.)
vaccin och hormonpreparat som vi själva får in direkt via våra kroppar eller via de djur vi äter
läkemedelsrester och andra miljögifter via mat, dryck, kläder, etc.


Jag skönjer en väldigt hög procentuell siffra i vårt eget välfärdssamhälle av cancerfall och nu skall tydligen (västvärldens) dvs vår mat och våra dåliga matvanor prackas på de underutvecklade så att även de får våra välfärdssjukdomar. Gissa vem som gnuggar händerna och tänker MONEY...?.

Vi skall inte förglömma allt lidande som kommer att genomgås med en handlingsplan där man inte tillåts agera för att stoppa förgiftningarna. Man kan väl inte attackera the corporate world inte.... nej..då..

Hur går det ihop gubbar? Livmoderhalscancer minskar i takt med att länderna utvecklas – när kommer denna utveckling att nå Sverige? Vi har ju pandemi som skall bekämpas med Gardasil.

En sista fundering...... om vi tar det där med att vi alla har ett val så ser man här tydligt att de underutvecklade länderna bara har att välja mellan pest eller kolera.


Pest = livmoderhalscancer och magcancer
Kolera = bröst, prostata och tjocktarm

Är det någon som bryr sig om dessa människor och är det någon som ifrågasätter om de överhuvudtaget alls har något val?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar