söndag 24 juni 2012

GMO näringsrik mat för barn?
Rachel Carson kämpade för fåglarnas överlevnad och 1962 kom hon ut med boken, Silent Spring, vilken ledde till att bland annat DDT och vissa andra farliga bekämpningsmedel togs bort ifrån marknaden.

Idag 50 år senare kan man ju börja fundera över vem som kommer att värna om oss människors hälsa och överlevnad. Fåglarna??

Vårt största hot är andra människor, giriga sådana med narcisistiska drag helt känslokalla som drivs av makt, självgodhet, högre vinstmarginaler, bonusar och maximala kostnadsbesparingar.

Många säger att mänskligheten hotas av högteknologiska uppfinningar specialdesignade för att kunna avge maximal vinst på minimal satsning.

Vi kanske skall börja fundera över om de kanske inte skall sitta där med sina högteknologiska uppfinningar och istället hjälpa dem in på den nya forskningsvägen…..  vad skall de göra med alla sina pengar? … det är ju egentligen inga pengar utan bara siffror som flyger runt i etern, eller? Tyvärr så tror jag inte att de bryr sig eftersom de inte har någon större respekt för människor eller för någon eller något annat liv heller.

Vattendrag och grundvatten världen över är nu nersmutsat och på gränsen till otjänligt av gruvindustri eller annan ny avancerad teknologi. Boskapsägarna i Montana tvingas på flykt bara därför att vattnet blivit otjänligt och därmed oanvändbart.

Fiskindustrin som säljer sin odlade fisk fördärvar tillsammans med oljeriggarna det sköra ekologiska system som är nödvändigt för ett levande hav.
Kärnkraftverk byggs i områden där tsunamis och jordbävningar är vanliga med katastrofala följder när något inträffar.

Och nu breddas katastroferna ytterligare med genmodifierade fröer som avser producera mat som är motståndskraftiga mot bekämpningsmedel. Roundups verksamma ingrediens glyphosate/glyfosat har redan börjat förorena grundvattnet i Spanien och det kommer även ner i regn som faller från skyarna. Bra eller hur?
År 2011 skrev microbiologisten Don Huber till USA:s jordbruksministerie om de oförväntade konsekvenserna av GMO-fröna och dess bekämpningsmedel. Att nämna näringsbrister i både mat och jord. Störningar i matsmältningen eftersom plantorna inte kan ta upp de näringsämnen och mineraler som våra kroppar behöver. GMO grödor ger oss alltså näringsbrist och kan inte användas för att lösa världssvälten.
Infertilitet, prematurfödslar, tidigt åldrande och död följer i GMO:s spår.

Denna jordbruksvärld i vilket Monsatan ingår är idag så stark att regeringar världen över har problem med lagstiftning då tillverkarna är de enda som kan förse dem med forskning och information.

Man kan kortfattat säga att något måste göras för att stoppa produkterna ifrån att förgöra allt ifrån vår jord, till allt levande på den och inte att förglömma …. oss själva…. människorna.

Det som redan är förstört kan inte göras ogjort och det kommer att ta en väldigt lång tid innan vi alla kan återfå en naturlig balans igen.

Hur ser det då ut med oss och vår hälsa?

Lite annorlunda än förr eftersom vi för ett mer globalt liv. Vi har dock gått tillbaka till slaveritiden, det tycker i varje fall jag. Virus skapas i laboratorier och testas i olika syften på inget ont anade individer.
Alla letar kostnadsbesparingar så som, företag, regeringar etc. kostnadskontroll, effektivisering och besparingar går före människan och dennes behov.

Att vår planet sedan kan bli totalförstörd på kuppen är det väl egentligen ingen som reflekterar över.

Bättre koncentrera sig på kortfristiga vinster och kortvarig bekvämlighet, eller?http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31503

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar