måndag 25 juni 2012

Datortomografi ger Barn cancer?


Barn som röntgas med datortomografi löper ökad risk att drabbas av hjärntumör eller leukemi, enligt en ny brittisk studie. Men nyttan med tomografin anses vara betydligt större än riskerna.
Närmare 180 000 patienter har följts upp i studien som publiceras i medicintidskriften The Lancet. Alla undersöktes med datortomografi som barn under åren 1985-2002.
Resultatet visar att varje datortomografi av huvudet före tio års ålder gav en extra hjärntumör och ett extra fall av leukemi per 10 000 patienter, under det första årtiondet efter tomografin.
-Det är en stark studie, säger Peter Leander, som är regionöverläkare i radiologi i Skåne, och ordförande i den svenska föreningen för radiologer. -Vi som jobbar med detta känner själva att det finns en liten risk. Men nyttan med datortomografin överväger riskerna många gånger om. Cancerfallen är få, jämfört med de fall som ändå skulle inträffa, säger Leander till TT.
Sedan de misstänkta riskerna började uppmärksammas, har den stråldos patienter utsätts för vid en datortomografi minskat. Det är dels en följd av teknisk utveckling, och dels ett resultat av att sjukvården blivit mer noggrann i sina rutiner, till exempel med att ställa om utrustningen från vuxen till barn.
Barn är, av flera anledningar, känsligare än vuxna. För personer över 70 år ser Leander inga nackdelar med datortomografi som undersökningsmetod

TILLBAKA TILL:       NYTTAN BETYDLIGT STÖRRE ÄN RISKERNA
  • men hur tänker föräldrarna till det barn som drabbas av leukemi?
  • hur stor nytta blev det för dem och deras barn?
Vi skänker varje år miljoner kanske till och med miljarder till cancerforskningen och vad händer? Jo, cancern förväntas att öka och det till och med lavinartat. Man kan ju börja och fundera över vart pengarna som skänks till forskningsändamål tar vägen.

Jag vill ge denne man en eloge och det för att han tycks förstå att barn av flera anledningar är känsligare än vuxna. Personer över 70 år ses som en belastning för samhället speciellt när de blir sjuka och börjar kosta pengar så där förstår man att det är fritt fram för en liten stråldos. De allra flesta dör ju av cancer idag när de blir äldre.

Jag känner flera kvinnor som har haft bröstcancer och den kvinnan som mår bäst idag valde faktiskt en alternativ behandling.
Det är inte många som förstår det lidande som bröstcancer-opererade kvinnor måste genomgå och det efter de blivit friskförklarade. Pesten i de senare fallen var bröstcancer och koleran var nervskador orsakade av strålning.

Hur mycket är ett liv värt och till vilket pris vill man leva?
Man kan väl kanske säga att man får leva ett tag till på övertid men är det verkligen värt det om det skulle innebära en frekvent förtäring av morfintabletter för att överhuvudtaget kunna tänka en klar tanke? Överlevnadstalet är högt idag säger onkologerna, ja visst, självklart kan man hålla med om det, men till vilket pris kommer överlevnaden?

Jag önskar att onkologer tog sig mer tid och talade om för sina patienter exakt vad de kan förvänta sig och vilka metoder som kan erbjudas av vederbörande eller av andra så att den drabbade själv kan ta det beslut som känns rätt.

Är det fel med demokrati inom den sjuka vården? Jag slår ett slag för chefen på F-kassan - skicka personalen på studiebesök dit där patienter strålas så får vi se om de tycker att de skall jobba direkt efter att de kommit hem.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar