tisdag 26 juni 2012

All narkolepsi kommer ifrån vissa leveranser.

Orsak: Lathet eller Lögn?!?
Mer än 220 svenskar, de flesta barn, har fått narkolepsi. Dessa narkolepsifall kan uppenbarligen härröras till vissa leveranser. Detta kunde Narkolepsiföreningen som privat intressent eller skall vi kanske benämna dem som lekmän konstatera.
Lathet eller lögn, den frågan ställer jag mig eftersom denna information inte kom ifrån den källa som vi alla förmodar skall arbeta för allas vårt bästa dvs. Läkemedelsverket. Utan den presenterades av en organisation som verkar för vad man bör kalla:  ”de drabbade offren”.
På SVT text 107 – fredagen den 01 juni 2012 kunde vi alla läsa:
Alla svenskar som drabbats av narkolepsi som biverkning av Pandemrix har fått vaccin från 12 av de 35 sändningar med läkemedlet som kommit till Sverige visar en kartläggning som gjorts av Narkolepsiföreningen. Uppgiften studeras nu av läkemedelsverket.

 Om inte jag minns fel så sände Ann-Britt Axelsdotter mammormotgardasil.nu ut en förfrågan till Läkemedelsverket huruvida de kunnat spåra om narkolepsifallen kunde knytas till vissa batcher eller ej? Vi kände liksom att våra funderingar borde kunna besvaras och detta eftersom man numera skulle börja registrera alla vaccinationer i ett nytt register. Korrespondensen i sin helhet finner du under senaste nytt på www.mammormotgardasil.nu.

Citerar:
3. Har Socialstyrelsen gått igenom de narkolepsifall som diagnostiserats efter Pandemrix och kollat om det förekommer att flera drabbade har fått vaccin från samma batcher?
Svar: Läkemedelsverket redovisade i januari 2011 resultatet av en analys där frågan var om de fall av narkolepsi som då hade rapporterats in kunde kopplas till specifika batcher av Pandemrix. Slutsatsen blev att det inträffade inte kunde knytas till enskilda batcher. Motsvarande analys, med samma resultat, har också gjorts i Finland där man har en motsvarande situation.
4. Jag vill gärna ha tillgång till denna information.
Svar: Resultaten från den analysen finns publicerad i en interrimsrapport från Finland. Se bifogad länk.


Nu när Narkolepsiföreningens sanning kommit ut så kan man ju fundera över vad Läkemedelsverkets egna forskare verkligen kom fram till. Någon som vet? En annan tanke som man nog bör tänka är: - vem är det egentligen som avlönar Läkemedelsverket och i vems intressen arbetar de……

Kan vi lita på Läkemedelsverket i framtiden när det gäller andra vaccin och då tänker jag speciellt på de nya och de som tillverkas enligt helt nya nanometoder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar