torsdag 18 oktober 2012

Rapsolja hälsosam för barn eller ej?


Rapsolja är utmärkt att använda till uppvärmning av våra hem men är det verkligen bra för våra små maggar??


Är raps, rapsolja och produkter därav verkligen så hälsosamma som bl.a. Livsmedelsverket säger?
Kanske är det dags att bena ur och bortse ifrån den mördande reklam som propagerar för användande av rapsolja till i princip allt. Den skall ätas som den är, användas vid matlagning, läggas på huden och tvättas med… hår/hud. Glöm inte Scans senaste vår nya älskling den hälsosamma rapsgrisen. Våra åldringar skall ta den matskedsvis för att hålla tarmen igång. Billig att framställa jämfört med andra oljor, information som vi skall ha med oss i bagaget när vi går vidare i djungeln.
Rapsfrön är giftiga av naturen. Men gentekniken har hjälpt till med att göra oätliga frön mer ätbara. Det handlar om att finna föda för att lösa världens svältfråga. Forskare har räknat ut hur rapsväxten genetiskt kan programmeras för att minska de giftiga ämnena den producerar i sina frön. Vilket självklart gör produkterna mer tilltalande och lättsålda. En banbrytande upptäkt som kommer att resultera i ännu mer rapsprodukter i framtiden.
I USA så skiljer man på rape seed oil och slutprodukten i livsmedelsbutiken canola oil.
Canola eller rape seed, är en av de femton viktigaste grödorna i världen. Men den innehåller speciella celler som producerar giftiga ämnen. Dessa celler är plantans s.k. immunförsvar och kan ses som små giftbomber som utsöndrar när något försöker äta på dem. Dessa små giftbomber är bra för plantan men inte att föredra i djurfoder eller i livsmedel.
När oljan pressats ur fröet så återstår en proteinrik restprodukt, ett mjöl som kan användas i livsmedel. Viktigt är hur fröna pressas med tanke på gifterna. Dålig press … giftig slutprodukt. Rapsoljan smaksätts med en smak av stark senap. Djuren som äter mjölet får inte bara bekymmer med sina magar utan även med näringsupptaget.
Forskning har nu lett till att man genetiskt kan omprogrammera dessa giftiga rapscellerna så att de försvinner på egen hand allt eftersom fröet mognar och man räknar med att giftet skall vara helt borta när fröerna mognat helt. Detta skulle innebära en produktion där fröerna kan pressas utan risk för kontaminering.
Men hallå där….. det löser inte magproblemen och inte heller problemet med näringsupptaget.
Men vi skall sitta lugnt och tyst i båten för det är nästan 800 miljoner människor som svälter ute i världen. Vilken svält kommer man någonsin att kunna lösa med produkter som bromsar ett näringsupptag när det inte finns tillgång på mat?

Forskarna är givetvis lyriska när det gäller genetiskt modifierade livsmedel men det krävs ofantliga mängder kemikalier för att dessa skall kunna växa. Kemikalier som så småningom hamnar i vårt grundvatten och därmed vårt dricksvatten.
Artikeln ämnar marknadsföra gmo men jag tyckte att det var kul att de tog upp rapsoljans giftighet för det är det inte många som vågar göra.
Och slutligen hamnar vi där jag ville att vi skulle hamna….. vill du att ditt barn skall äta denna olja?
Det kanske till och med väcker upp en önskan om att lära sig lite mer om den billiga rapsoljan.
  
Forskarna reserverar sig genom att påpeka att det förstås inte finns några garantier för att det inte kommer att finnas någon som reagerar negativt på dessa nya gener som framforskats för raps eller  majsfröer. Det finns heller ingen möjlighet att garantera att ingen blir allergisk mot traditionellt modifierade växter. Men att detta normalt skulle upptäckas innan den nya produkten går i produktion”.
Självklart kan man inte ge några garantier eftersom det inte ens finns tillräckligt med evidensbaserad forskning i ämnet. Ingen tycks vilja lägga pengar för det ändamålet.
Men eftersom man vet att något orsakar magproblem och försämrat näringsupptag – varför i sjutton finns det ingen som forskar om det? Är de rädda för att förlora de enorma intäkter som rapsoljan innebär?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar