söndag 11 mars 2012

Ftalater farliga eller ej?

Följande text finns att finna hos Kemikalieinspektionen gällande ftalater:

Ftalater är en grupp kemiska ämnen som bland annat används som mjukgörare i plast. Några ftalater misstänks vara så skadliga att de är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar. Andra är förbjudna i sådana leksaker och barnvårdsartiklar som kan stoppas i munnen.

Användning

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används huvudsakligen i golvbeläggningar av plast inomhus. Ftalater finns också i limmer, färger och tätnings/­utfyllnandsmedel, tapeter, kabel, folie och vävplast. Ftalater kan också finnas i diverse produkter av mjuk plast som exempelvis sandaler, pennskrin, suddgummin och i PVC-tryck på tröjor. Det innebär att både människa och miljö exponeras från många olika källor för dessa ftalater, och att det är den totala exponeringen som kan vara problematisk.

Risker

Ftalater kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Ftalater har påträffats i människor, i analyser som gjorts av blod, bröstmjölk och urin. En del ftalater får människan i sig genom direktkontakt med bland annat plaster som innehåller ftalater och en del indirekt till exempel genom födan. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.

Regler

Enligt Sveriges miljökvalitetsmål en Giftfri miljö ska ny­producerade varor, så långt det är möjligt, vara fria från ämnen som är reproduktionsstörande, det vill säga ämnen som stör förmågan till fortplantning.
Reglerna om begränsning av ftalater i leksaker finns i bilaga 17 till kemikalieförordningen Reach.
DEHP, DBP och BBP är förbjudna i leksaker och barn­vårdsartiklar om halten överskrider 0,1 procent. Ftalaterna DINP, DIDP och DNOP är förbjudna att användas i leksaker och barnvårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen om halten överskrider 0,1 procent.
DEHP, DBP, BBP och diisobutylftalat är fyra av 46 ämnen som EU tagit upp på en lista över särskilt farliga ämnen till kemikalieförord­ningen Reach.
Företag inom EU som tillverkar, importerar och säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent DEHP, DBP, BBP är skyldiga att tillhandahålla sina kunder information om att ämnet ingår i varan. Konsumenter har rätt till informationen på begäran.
Skapad
2011-01-20
 
Ftalater är organiska ämnen tillverkade av råvaror som kommer från olja och de är de mest använda mjukgörarna i världen. Det är en familj av kemiska substanser som har använts i ca 50 år, i första hand för att göra polyvinylklorid (PVC) mjuk och formbar. Trots att de olika ftalater som används idag har viss strukturell likhet fungerar de på olika sätt. Ftalaterna ser ut som en klar vegetabilisk olja och har liten eller ingen lukt.  (http://www.ftalater.se/ftalater)
 
 
Tänk att jag kunde inte låta bli att dra på smilbanden när jag läste en artikel publicerad i :
 
Nu måste man se upp med ftalatöverdragna kapslar och tabletter! Det finns tabletter (duretter)  idag som potionerar ut läkemedel över en viss tid s.k. långtidsverkande. Om du äter denna typ av läkemedel så ta reda på om du får i dig ftalater på köpet.
 
Som jag sagt tidigare: det är vi själva som patienter som skall göra valet huruvida vi vill ha pest eller kolera.
Pesten i ett fall kan ju faktiskt vara bättre än kolera om det sistnämnda innebär obotlig cancer, sterilitet etc., eller hur?
 
En sak är definitivt säker och det är att man aldrig skall somna in och tro att man vet sanningen.
 
Vetenskapligt testat/beprövat innebär inte att vad som testats är sant. Det påvisar endast om forskarnas hypoteser är mer eller mindre trovärdiga. Vetenskap = grad av trovärdighet.
 
 
The research team, including scientists from both Harvard School of Public Health and Boston University's Slone Epidemiology Center, identified drugs containing phthalates through several means. They began with a list 450 drugs categorized as not safe to crush or chew because of their special coatings. They also reviewed newsletters for information about new drugs, performed internet searches and even spent time reading labels in drugstore aisles. In addition, they contacted manufacturers with questions. Their search comprised between 500 and 1,000 prescription and over-the-counter supplements and drugs. Of these, they found that more than 100 containing forms of phthalates linked in previous studies to a variety of health problems.

The research team found phthalates in a wide range of both prescription and over-the-counter medications. Laxatives, antibiotics, blood pressure medications, anti-inflammatory medications, muscle relaxers, dietary supplements and many acid-reducing medications were among the substances coated with the plasticizer compounds.
 
Avslutningsvis så kan man ju fundera över varför det inte finns varningstexter på dessa förpackningar eller skall vi kanske gå så långt som att vi borde fundera över varför de finns överhuvudtaget? Vad skall den petrokemiska industrin göra den dagen oljan sinar... voyne  voyne.
 
 
Learn more:
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar