söndag 11 mars 2012

Genmodifierad majs


Rosor äro röda

Violer äro blå

Monsanto och Walmart

har fött många mutanter små!
Många äktenskap har ingåtts sedan mitten av 50-talet mellan den petrokemiska industrin, färgindustrin, matindustrin och läkemedelsindustrin. För vems bästa? I nulägen kan vi inte göra så mycket åt de äktenskapen utan de måste leva sitt liv. Håller de inte så blir det ju som i de allra flesta fall "skillsmässa". Vi kanske kan hjälpa dem på traven genom att hålla oss friska genom att äta hälsosam ekologisk närodlad mat och genom att bojkotta känt farliga kemiska produkter. Vi konsumenter har en viss makt och vi har alla en röst!

Rösten gör sig hörd när vi gör våra val.....


Vi lever i en global värld och om jänkarna serveras genmodifierad majs så kan vi vara säkra på att vi gör det också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar