torsdag 22 mars 2012

Vaccination och evidens vaccinationsprogrammet

Vaccinationer och evidens


 

”Gamla” vacciner omfattas inte av SBUrapporten
(1) därför att kriterierna för modern
evidensbaserad medicin inte går att
tillämpa på vacciner som togs fram i början
av förra seklet och som idag ges till i stort
sett alla barn. Enligt principerna för evidensbaserad
medicin räknas i allmänhet
endast väl genomförda, randomiserade,
kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde,
och sådana saknas för dessa vacciner.
Att det finns övertygande dokumentation
av sjukdomsförekomst före och efter
införandet av allmän vaccination hjälper
inte eftersom sådana analyser räknas som
kohortstudier med historiska kontroller,
vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.
En systematisk litteraturutvärdering av
t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad
för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna
studier. Att idag genomföra en randomiserad,
kontrollerad prövning av poliovaccin
skulle t ex innebära att man först undanhåller
stora barngrupper från vaccination
och sedan utsätter dem för poliosmitta, för
att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.


 

[PDF] Vaccination av barn och ungdomar - Läkemedelsboken 2011-2012


 


 

Källa:  http://www.lakemedelsverket.se/Sok-pa-webbplatsen/?q=GARDASIL+S%c3%84KERT+VACCIN


 

Vaccinationer är inte obligatoriska. Det är barnets vårdnadshavare som avgör om barnet ska vaccineras.


Pest eller kolera mina vänner..... det är bara att välja vad man vill ha, eller inte vill ha?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar