torsdag 1 mars 2012

Vaccin marknadsföring och lobbying.

Helt klart så använder vaccintillverkarna en helt annan metod än tidigare för att garantera försäljning av produkter vilka är ofullständigt eller fullständigt vetenskapligt testade.
Vi måste börja se helheten för att förstå.. det handlar om att förstå att korruption är en daglig företeelse och inte alls lika uppseendeväckande och kriminell som den var för ett antal år sedan.
Tiderna ändrar sig och vi med dem.

Med utgångsläget att vaccintillverkning är en korrupt verksamhet ifrån början till slut så kan man se med andra ögon på vad som händer i vårt samhälle, med våra barn, med våra försäkringssystem. Dessa har inte förändrats men borde göra det för att passa in i det korrupta livet.
Vaccintillverkare bygger idag upp relationer med regeringar och använder sedan dem för att marknadsföra sina produkter. Det bästa med det här är att regeringen samtidigt garanterar marknaden för vaccintillverkaren. Enkelt förklarat: inget avtal med regeringen - ingen marknad för vaccinet.
No money honey!

Ett vaccinföretags framgång och ekonomiska vinningar baserar sig inte längre på vetenskapligt bevisade framgångar på en öppen fri marknad med hälsosam konkurrens. Den är avhängd på den styrande regeringens favorisering i form av skattelättnader, bidrag eller andra incitament.
Detta kanske skall ses som den mest ultimata formen av korrupt kapitalism eller som man säger på ren svenska: dagens kapitalistiska samhälle är uppbyggt på ett nära förhållande mellan läkemedels/vaccintillverkar och staten.

Vaccin eller vacciner handlar om pengar. Pengar som går till en vaccintillverkare.

Därför skall varje patient få ta del av all information gällande vaccinet. Allt ifrån biverkningar till vart de skall vända sig för att få ersättning utifall de skulle få ett allvarligt men för livet. Det skall inte vara som idag att regeringen säger att patienterna bör få information. Vaccintillverkaren skall inte bara ha en känd framtida inkomstkälla utan de skall även stå faran för vad ett skadligt vaccin kan orsaka och vara beredda på att ta konsekvenserna speciellt i de fall otillräckligt testade vaccin går ut på marknaden.

I ett demokratiskt samhälle borde vi ha rätten att få ta ett välgrundat beslut huruvida vi vill vägra eller ge vårt samtycke.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar