lördag 17 mars 2012

Gardasil hur tänka som förälder?


Barn är en gåva, något som vi har till låns och som vi skall ge den allra bästa grunden till så att de får en fin framtid.

Det är din skyldighet som förälder att inhämta all information om det eller de vaccin som erbjuds ditt barn.

Med inhämtat material gör du sedan din egen utvärdering innan du tar beslutet vad som är bäst för ditt barn och för ditt barns hälsa och framtid.
Det kanske tar lite av din tid i anspråk men om något oförutsatt händer med ditt barn lär du inte få så mycket tid över i framtiden.
Investera din tid rätt och på rätt grejer!
 Investera i ditt eller dina barn och tag ditt ansvar.

Vi lever i ett informationssamhälle, ett samhälle där vi själva står som ansvariga för att vi inhämtar information. Om vi inte själva söker sanning och fakta så hamnar vi med en information som belyser just det som tillverkaren vill att vi skall se d.v.s vad som är bäst för dem ur ekonomisk synvinkel.

Ta det beslut som du själv och din familj kan leva med.... för du kan aldrig anklaga någon annan än dig själv... så tänk efter före.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar