torsdag 22 mars 2012

Gardasil, språk och marknadsföring

Vad är det egentligen Gardasil.se säger?

 

Säkerhet, varaktighet och graviditet

Är Gardasil säkert?

Över 25 000 kvinnor (9-26 år) från hela världen (inklusive Sverige) har deltagit i studier med Gardasil. Dessa studier visade att Gardasil generellt sett tolereras väl. De vanligaste biverkningarna är lokala rektioner från injektionsområdet (smärta, svullnad och rodnad) och feber.
I nära samarbete med olika länders tillsyns- och hälsomyndigheter pågår också uppföljningsstudier med
44 000 kvinnor, och en långtidsuppföljning med 7000 kvinnor (som kommer att pågå till åtminstone år 2017). Dessutom övervakar man kontinuerligt den praktiska användningen av Gardasil samtidigt som man noggrant följer upp eventuella biverkningar i flera omfattande vaccinationsprogram världen över.

Hittills har 87 miljoner Gardasil-doser distribuerats runt om i världen (december 2011).

Hur länge varar skyddet?

När vaccin är nya är det svårt att exakt veta hur länge skyddet varar. Så är det också med HPV-vacciner. Vi vet att man fortfarande fem år efter vaccination med Gardasil har ett immunologiskt minne så att kroppen kommer ihåg viruset och snabbt kan börja bilda nya antikroppar. Detta immunologiska minne är en indikation på ett långvarigt skydd, betydligt längre än 5 år. Pågående uppföljningsstudier har visat fortsatt skydd av Gardasil upp till 7 år efter vaccinering. Studier med den komponent i vaccinet som skyddar mot den farligaste HPV-typen (HPV 16) har också visat på skydd ända upp till 9 år efter vaccination.
Informationen om hur länge skyddet varar kommer kontinuerligt att uppdateras allteftersom mer studiedata från långtidsstudier med Gardasil blir tillgängliga.

Gardasil och graviditet

Man ska inte vaccinera sig med Gardasil om man är gravid. Och har man påbörjat vaccination med Gardasil och upptäcker att man är med barn är rekommendationen att vänta med resterande doser till efter graviditeten. Det finns inget som tyder på att Gardasil skulle vara farligt för blivande mödrar eller deras foster, men eftersom uppföljning av gravida kvinnor som vaccinerats med Gardasil fortfarande pågår, kan vaccinet ännu inte rekommenderas till dem. Ammande kvinnor kan däremot vaccinera sig.
Senast uppdaterad: 2012-02-10
Denna sida är framtagen av Sanofi Pasteur MSD.
Kan man tolka följande som en friskrivning?
Nya forskningsresultat som godkänts av myndigheterna (Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA och svenska Läkemedelsverket, LV) under 2011 visar att även pojkar och män kan skydda sig mot sjukdom genom att vaccinera sig med Gardasil. Pojkar och män 16-26 år deltog i kliniska studier som visade att vaccination med Gardasil kan skydda mot kondylom.
Mer att fundera över:
1. Generellt sätt tolereras väl = förmodar att inrapporterade dödsfall samt allvarliga biverkningar är inbegripna i den formuleringen.
2. Noggrann uppföljning av biverkningar = innebär det att alla biverkningar följes upp eller är det endast de som med 100% säkerhet kan misstänkas ha samröre med vaccinet?
3. Uppföljningsstudier i olika länder = vet patienterna om att de är med i en studie, sker det under kontrollerade former eller handlar det om att läsa journaler där läkare antecknar sina hypoteser samt diagnoser. Sker detta i länder där biverkningsrapporter sker på frivillig basis?
4. Indikation på långvarigt skydd = hypotes som kan styrkas men som inte innebär att man har tillräckligt antal studier som kan styrka teorierna. Vad kommer det sig att vaccinet inte ger livslångt skydd?
5. Man skall inte vaccinera sig mot Gardasil om man är gravid = varför det kan man undra eftersom vaccinet anses som säkert? Vill man reservera sig för vad man inte skriver i texten... d.v.s risk för missfall, missbildningar eller kanske t.o.m. fara för moderns liv?
6. Om det nu är så att HPV viruset lever i mannens sperma så kan det ju vara en förklaring till att det finns barn som föds med HPV. Hur reagerar fostret vid en eventuell injektion hos modern och sist men inte minst vad händer med detta barn när det är dags för första Gardasilsprutan?

EMA och LV är de som godkänner forskningsresultaten och därmed är det dem vi skall vända oss till om något händer eftersom de står som högsta ansvariga när det gäller vaccinet och dess säkerhet.VI BORDE KANSKE KRÄVA ATT ALLA FÖRÄLDRAR SKALL FÅ TILLGÅNG TILL SAMTLIGA FORSKNINGSRESULTAT ENKELT OCH BEKVÄMT VIA LÄKEMEDELSVERKETS HEMSIDA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar