torsdag 20 december 2012

Biverkningsrapport kombinerade vaccin


Omfattande biverkningar av kombinerade vaccin.Den belgiska organisationen Citoyenne har publicerat en 1271 sidor lång rapport som upptar biverkningar som identifierats på barn i samband med ett så kallat sex-i-ett vaccin, (Infanrix Hexa). Dessa biverkningar fördes och registrerades av tillverkaren under perioden 23 oktober 2009 fram till den 22 oktober 2011. I denna redovisas omfattande biverkningar, dödsfall samt skador. Rapporten insändes till den division inom EU som handlägger läkemedelsärenden direkt ifrån tillverkaren.

Viktigt att veta är att siffrorna i rapporten inte tar någon hänsyn till underrapportering, (vilket är normalt). Så siffrorna måste därför multipliceras (x) med 50, för att man skall få en mer rättvisande indikation på den potientiella omfattningen av biverkningar som uppkommit hos barnen.
Samma faktor används vid estimeringar gällande alla droger, vaccin eller andra läkemedel.

Sex-i-ett-vaccinet består av difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b samt hepatit B.

För att skydda barn ifrån mycket allvarliga skador så kräver nu föräldrar och vårdpersonal att politikerna skall reagera och agera. Att bolagsvinster skall få gå före skador är en skandal som inte borde få förekomma i det 21:a århundradet.

Höjdpunkter i rapporten:
(Alla siffror är i original – okorrigerade för underrapportering.)

  • 73 rapporter om barnadödlighet, varav 36 rapporterades in under rapportperiodens (2 år), med tillägg för ytterligare 37 vilka inrapporterades innan rapportperioden startades.

  • De flesta dödsfallen inträffade mycket snart efter själva vaccinationstillfället.

  • Rapporterna upptar även autism, plötslig spädbarnsdöd samt misshandel.

  • Beakta underrapporteringen! Antalet i plötslig spädbarnsdöd överstiger det antal som förväntas ske utav andra orsaker. Detta innebär att plötslig spädbarnsdöd kan ha ett samband med andra vacciner. 

  • Övriga allvarliga biverkningar omfattar ett brett spektrum som är 825 till antalet, vilka påverkar alla system och organ i kroppen, cirkulationssystemet, det kardiovaskulära systemet, nervsystemet, immunsystemet, lungor, hud, sinnesorganen, ben, leder, urinvägar, matsmältningssystemet och slutligen hormonsystemet.

Läs hela artikeln som även länkar till rapporten här:

The Belgian organisation Initiative Citoyenne [IC] has published in the public interest a secret vaccine manufacturer’s 1271 page report to an EU government drug safety licensing agency.
The report sets out a wide range of multiple numerous wide-ranging vaccine adverse reactions, including deaths and injuries to children from side effects identified at European level and associated with just one six-in-one vaccine.  These were recorded by the manufacturer between 23 October 2009 and 22 October 2011.
The 1,742 reports of side effects do not take into account under-reporting.  So the figures in the report need to be multiplied by 50 times to get an idea of the potential extent of the adverse reactions in children.  [Under-reporting in all drugs and not just vaccines is 98 in every 100 adverse reactions – hence multiply by 50: Spontaneous adverse drug reaction reporting vs event monitoring: a comparison: Journal of the Royal Society of Medicine Volume 84 June 1991 341.]
The vaccine is a diphtheria, tetanus, pertussis, polio, Haemophilus influenzae type b and hepatitis B.


On Initiative Citoyennes homepage you can also find letters sent .. regarding the organizations concerns about the sideeffects and deaths related to the vaccines: Cevarix and Gardasil.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar