torsdag 6 december 2012

Kikhostevaccin förlorar sin effekt del:2

Källa: http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/halsa/farlig-kikhosta-okar-kraftigt/

Farlig kikhosta ökar kraftigt

Författare: TT
Publicerad 6 december 2012 07.23       
Stockholm.
Antalet fall av kikhosta ökar kraftigt. Skåne, Stockholm och Norrbotten är värst drabbade. Trots att vaccin mot hostan ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet kan smittan vara livsfarlig för spädbarn.
Under november månad rapporterades 51 nya fall av kikhosta i Sverige, vilket är den högsta siffran sedan 2008. Hittills i år har 44 barn insjuknat, var av 23 var yngre än 3 månader.
– Kikhosta kan vara livsfarligt för spädbarn, säger Tiia Lepp, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.
Inget barn har dött i Sverige i år, men sedan 1996, då vaccinet återinfördes, har nio barn dött. Och i England och Wales har 13 barn dött av smittan i år.
Infektionen resulterar i att ett segt slem bildas i luftvägarna, samtidigt som de ihållande hostattackerna kan leda till andningsuppehåll och syrebrist.
Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men den första sprutan ges först vid tre månaders ålder och det är först efter den andra sprutan, som ges vid fem månader, som kroppen har byggt upp en tillräcklig immunitet, vilket är anledningen till att spädbarn är så utsatta. De får också svårare symtom än vuxna.
– Smittan kommer oftast från en vuxen i barnens närhet. För även om de är vaccinerade så kan de vara smittbärare.
Därför, säger Tiia Lepp, bör spädbarnsföräldrar vara extra uppmärksamma på personer i barnets omedelbara närhet som har en långvarig, icke-diagnostiserad hosta.
Ute i Europa är smittspridningen ännu större. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har därför kallat till ett krismöte för att ta reda på hur smittan bäst kan förebyggas.
I Storbritannien rekommenderar myndigheterna att alla gravida ska vaccinera sig mot kikhosta i slutet av graviditeten. Detta i hopp om att antikroppar ska gå över från mamman och skydda det nyfödda barnet.
– Någon liknande rekommendation har vi inte i Sverige ännu, men saken ska utredas.


Mina tankar och kommentarer:

Hänvisar till studien som jag postade den 4 december. Måhända den var orsaken till att varningarna nu kan synas i media över hela världen.
I USA så ger man barn 5 doser och trots alla dessa doser så får barnen kikhosta i alla fall.

Är det något fel på de nya vaccinen och de nya tillverkningsmetoder som används eller är det så att vaccin inte är 100% säkra och att siffran kanske skulle ligga på 65% istället?

Ta det säkra före det osäkra och utsätt inte din spädbarn för smittorisker. Bättre råda släkt och vänner att bädda ner sig.... eller hur?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar