lördag 15 december 2012

Göran Hägglunds gällande oförsäkrade generiska läkemedel

Detta är Göran Hägglunds svar på mina frågor som jag ställde i skrivelsen se
inlägget oförsäkrade generiska läkemedel.
From: s.registrator@regeringskansliet.se
To: plhopkins2003@hotmail.com
Subject: S2012/8298/Sr
Date: Thu, 13 Dec 2012 15:26:39 +0000


S2012/8298/Sr
Pia Lindqvist Hopkins
plhopkins2003@hotmail.com


Bästa Pia,

Tack för ditt e-brev.

Jag förstår av ditt brev att du har synpunkter och frågor rörande Läkemedelsförsäkringen.

Låt mig börja med att slå fast att ett väl fungerande försäkringsskydd mot läkemedelsskador är av stor vikt för alla patienter. För mig är det viktigt att man som patient kan känna sig trygg även i det fall man skulle drabbas av en läkemedelsskada.

De flesta läkemedelsbolag som är verksamma i Sverige är anslutna till Läkemedelsförsäkringen. Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad avseende ekonomisk ersättning. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren får ersättning.

Regeringen har tillsatt en utredning som tittar på försäkringsskadeskyddet för patienter vid personskada. Det finns dock vissa EU-rättsliga hinder för en obligatorisk försäkring.

För den enskilda patienten är det emellertid självklart av betydelse om han eller hon främst är hänvisad till ett försäkringsbolag som prövar ersättningsanspråket snarare än att man tvingas vända sig till domstol. Läkemedelsbolagen erbjuds dessutom ett ekonomiskt skydd mot förluster på grund av oväntade och plötsliga händelser genom försäkringen. Detta innebär att patienternas möjligheter att få ersättning ökar.

Läkemedels- och apoteksutredningen kommer att lämna ett delbetänkande med bedömningar och förslag som rör försäkringsskyddet för patienter vid läkemedelsskador senast 1 april nästa år.
Regeringen följer därför den här frågan noga.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till mig.


Stockholm i december 2012

Med varma hälsningarGöran Hägglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar