lördag 29 december 2012

Ingen mer Narkolepsi regeringen....

Med anledning av den nya lagstiftning som träder i kraft from årsskiftet gällande vaccin.


Följande är citerat ifrån artikeln:
”Vad är våra barns liv värda?”


Vi föräldrar tog då vårt ansvar, vi lät vaccinera våra barn. I dag två år senare vet vi att våra barn och ungdomar, minst 150 stycken, drabbats av narkolepsi till följd av vaccinationen med Pandemrix. En livslång sjukdom med mycket svåra symtom och komplicerad medicinering. De senaste två åren har vi föräldrar fått besked och erfarenheter som vi aldrig tidigare kunnat föreställa oss.

När staten lät vaccinera 6,5 miljoner människor friskrev de läkemedelstilverkaren GlaxoSmithKline (GSK) från ansvar utan att säkra upp hur de som nu fått allvarliga biverkningar skall ersättas. Vem hade staten tänkt skulle betala ”notan” för vaccinationskampanjen om något blev fel? Nu är det dags att statminister Fredrik Reinfeldt och resten av regeringen tar ansvar. Vi kräver att staten tar fullt ekonomiskt och medicinskt ansvar för våra barn och ungdomar, nu och i all framtid. Vi kräver också att de får rätt till ombud under hela den tid skaderegleringen kommer att pågå.

På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa att ”endast hälften av de som drabbas av narkolepsi kan ha ett hel- eller deltidsarbete”. Det innebär alltså att den andra hälften inte kan arbeta alls. Detta är fruktansvärda fakta för oss föräldrar med drabbade barn. Om dessa uppgifter gäller när våra barn skall ut i arbetslivet kommer varje barn som blir helt arbetsoförmöget att behöva en ekonomisk ersättning för inkomstbortfall med minst 12 miljoner kronor under en hel livstid. Med enkel huvudräkning förstår vi att Läkemedelsförsäkringen inte kommer att räcka till.

Våra barn har offrats för att Sveriges befolkning, vi alla, inte skulle drabbas av svininfluensa. Det är ett oerhört högt pris våra barn fått betala för detta. Vi ställer frågan till dig Fredrik Reinfeldt och dina ministrar, vad är våra barns liv värda?
Vi har gjort allt vad vi kan för att hjälpa våra barn. Nu måste vi få garantier för att våra barns framtid är tryggad. Våra barn skall ha samma förutsättningar som alla andra barn.

STYRELSEN FÖR NARKOLEPSIFÖRENINGEN:
TOMAS NORBERG

Tankar och funderingar:

Att vi i Sverige idag har föräldrar som går runt och känner att de offrat sina barn för Sveriges befolkning är absurt. Det är inte föräldrarna som offrat sina barn, det är beslutsfattarna som valde att offra Sveriges barn till ett experiment.  Om detta hade lyckats och förlöpt enligt planen så hade samtliga i lojalitetsgänget varit världsberömda vid det här laget. Bättre agera dåligt än inte agera alls tycks vara en politisk slogan.

Men nu har vi lärt oss hur den nya svenska politiken fungerar när det gäller vaccinationer och läkemedel. Vi skall inte offra några barn. Vi skall söka information, sätta oss in i fakta, debattera och ta fram ordentliga underlag. Underlag som skall ligga till grund för ett beslut som man själv och familjen kan leva med. Man kan bara göra sitt bästa.

Staten skulle enligt uppgift ha gjort ordentliga ekonomiska beräkningar, estimeringar tagna ur luften är nog rätt ord eftersom vi inte drabbats av någon pandemi och helt enkelt inte vet hur mycket det skulle kosta samhället. Undrar hur mycket regeringen betalade för detta i konsultationsarvode……

Tyvärr måste man se det som ett enda stort experiment eftersom det fanns så mycket fakta och information att tillgå gällande sjukdomen, dess smittspridning samt vaccinet i sig självt.
Självklart skall regeringen ta fullt ekonomiskt och medicinskt ansvar om det är svenska folkets önskan. För vi har väl ett uns demokrati kvar, eller? Eller, handlar det bara om vad EU, USA och WHO vill?

Att stå i rampljuset, att till vilket pris som helst stötta WHO och att friskriva en vaccintillverkare pekar definitivt inte i riktningen ”kompetens” inte heller i riktningen mot ”vetenskaplig evidens”.


Pandemrix produktinformation som ligger i förpackningarna anger somnolence som biverkning vilket är ett tillstånd av sömnighet, dåsighet och det ligger inte långt ifrån narkolepsisymptomen.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/09/10/swine-flu-vaccine-may-have-caused-narcolepsy.aspx  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar