onsdag 12 december 2012

Narkolepsidrabbade och ersättning från läkemedelsförsäkringen

För den som vill veta vad och hur mycket läkemedelsförsäkringen täcker rekommenderar jag ett besök på www.lff.se


Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 6

2012-10-05

Till de narkolepsidrabbade som har fått en godkänd läkemedelsskada betalar som tidigare meddelats Läkemedelsförsäkringen 50 000 kr som ersättning för Sveda och värk. Dessutom påbörjas ersättning av de extra kostnader som skadan medfört.

Då ersättning för kvarstående besvär fastställs först i vuxen ålder så innebär detta att många får vänta länge på ersättningen. Läkemedelsförsäkringen har därför beslutat att erbjuda ett förskott på 70 000 kr på denna del av ersättningen. Vi vill understryka att detta är just ett förskott och att den slutliga ersättningen i denna del kommer att avgöras individuellt i varje fall.
I samband med förskottet så kommer man enligt försäkringens villkor att få skriva på en så kallad Överlåtelsehandling som innebär att man till Läkemedelsförsäkringen överlåter rätten att stämma en tredje part som kan anses som vållande enligt skadeståndslagen. Detta är ett för försäkringen principiellt viktigt villkor och innebär att om en vållande kan identifieras så har försäkringen möjlighet att den vägen få tillbaka utbetalade medel. Den drabbade kan genom försäkringen få ersättning enklare, snabbare och billigare jämfört med en stämning i domstol, men man kan alltså inte enligt försäkringens villkor få ersättning både via försäkringen och via stämning för samma skada.

Läs hela uppdatering 6 här:

http://www.lff.se/default.aspx?id=16944&ptid=0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar