söndag 23 december 2012

Definition av vetenskap och beprövad erfarenhet

Hej Mats,

Jag är jättetacksam för att du tog dig tid och besvarade mitt email.

Något som fortfarande är oklart för mig är definitionen av:  vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vad är egentligen en god medicinsk praxis?

På förhand tack för hjälpen.

Mvh
Pia Lindqvist Hopkins


Socialstyrelsens svar:

Hej Pia
 
Det finns inte i författning någon definition av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet och mig veterligen finns det inte heller någon närmare beskrivning av utrycket i förarbetena till lagstiftningen.
 
Begreppet är inte statiskt utan förändras med tiden och vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen måste följa den medicinska vetenskapen och hur den utvecklas. Vad som kan anses vara vetenskap och beprövad erfarenhet bestäms inte primärt av Socialstyrelsen utan av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och förvaltningsdomstolarna i de enskilda fall som blir föremål för prövning i dessa instanser.
 
Med vänlig hälsning
 
___________________________________________
Mathias Wallin
Jurist
075-247 30 42
 
Socialstyrelsen
Avdelning för regler och tillstånd
Enheten för regler
106 30 Stockholm
Växel: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar