torsdag 6 december 2012

Fransk studie om bensodiazepiner och länk till demens

Benzodiazepiner för att nämna några:
Xanax, Valium, Atican, Rohypnol..... vilka risker finns länkade till dessa läkemedel? Dessa läkemedelsnamn kanske inte är så bekanta förr oss nordbor eftersom 2 av dem har andra namn medans de andra 2 är borttagna ifrån den svenska marknaden.

Men om man tittar på substanserna som undersökts så är de följande:

Alprazolam - (Xanor)
Diazepam - (Stesolid)
Lorazepam
Flunitrazepam
Franska vetenskapsmän har funnit att läkemedel som dessa gör mer än lugnar eller drogar ner de ökar även risken för att drabbas av demens.
Anledningen till att denna studie genomfördes var för att 30% av den franska befolkning över 65 år idag intar någon typ av bensodiazepiner. När det gäller äldre människor så ges detta läkemedel till personer som har sömnproblem och risk för demens ökar med åldern.
Studien utvisade att risken för att utveckla demens ökade med 50% bland dem som intog benzodiazepiner.

Riskerna med denna typ av läkemedel är ingenting nytt. De ligger inom riskgruppen för missbruk eftersom människor kan utveckla en tolerans vilket gör att de måste intaga mer läkemedel för att känna av någon effekt. De flesta människor som börjar ta dessa läkemedel har en tendens att fortsätta för resten av deras liv.
Finns det generiska kopior av dessa läkemedel, generika som är oförsäkrad? Något att fundera extra över eftersom tillverkarens försäkringar inte täcker okända biverkningar. Apoteket kan svara på om läkemedelsförsäkring finns eller ej...
Vi hoppas att fransmännen följer upp med en studie där unga människor ingår för att se om resultaten går i samma fotspår.

citerar:
Benzodiazepines are some of the most widely prescribed pharmaceuticals in the world. In the U.S. alone, there are fifteen kinds of benzos, commonly prescribed for anxiety and sleeplessness. They have a calming and tranquilizing effect. But French scientists recently found they will do much more than calm you down—they could increase your risk of dementia.
The study was likely spurred because 30 percent of people over the age of 65 in France take benzodiazepines. How many Americans are on the drugs isn’t well known, though it’s thought to be a similar percentage. In older adults, the medication is most often doled out to help with insomnia. But, it’s in these elderly patients that the risk for related dementia is most prominent.
According to the research, those on the benzos increased their risk of dementia significantly. Those who didn’t take the drugs had a risk of 3.2 per 100 “person years” (describing one person at risk of development of dementia during a period of one year). In those who did take the drugs, the rate was 4.8 per 100 person years. In other words, according to the study authors, the rate of dementia was increased by 50% in those who took benzodiazepines.

Intresserad? Läs hela artikeln här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar